Skriver här när något intressant finns att berätta.

Drevprovschampion

2015-01-08

Klarade sin tredje 1:a på drevprov så nu kan SE UdCH Campilios

Amiral titulera sig även SE JdCH.

Startade på drevprov i Uppland och drev till ett 1:a pris på Hjort.

GRATTIS Roger Viklund med C. Amiral!