Gäster vid fågelbordet

Våra vintergäster i Noret!

Svartmes 

Grönsiska

Blåmes

Hungriga!

Grönsiska hona

Talgoxe

Stjärtmes

Grönsiska

Grönsiska hona

Grönsiska hane

Grönsiska

Gråsiska hane

Gråsiska hane

Blåmes

Blåmes

Blåmes på talgboll

Blåmes

Blåmes

Blåmes färggrann

Gråsiska

Stjärtmes

Domherre