Skriver här när något intressant finns att berätta.

Cert i Slottsbron

2010-02-06

Campilios Vinner och Campilios Uran fick Cert och blev 1 respektive 2 i jakthundsklassen.