Skriver här när något intressant finns att berätta.

TVÅ VILTSPÅRCHAMPION

2014-10-31

Jan Magnusson startade båda sina Campilioshundar på spår, SE JdCH Campilios Åmm och Campilios Frosta, båda klarade sina tredje ettor öppen klass och fick därmed titeln Viltspårchampion. Grattis!