Några Strävhår av vår uppfödning.

Våra nuvarande Strävhår.

OBS! klicka på ikonen vid sid 1. för nästa sida, på bild för större bild. 

SVCH SUvCH Campilios Seger e. SVCH Campilios Ässo u. SUvCH SVCH Campilios Liva

SUvCH SVCH Campilios Sony e. SVCH Campilios Ässo u. SUvCH SVCH Campilios Liva

SVCH Campilios Roller e. SVCH Campilios Ässo u. Campilios Yaga
 1