Min Biodling Campilios

Avlastningsbord för 

utslungade ramar 

Sump och pump

Dubbelavläggare för överflyttning till isolerad kupa.

Skattlåda med plastramar.

Starka samhällen i Free Bee kupor.

Vacker Sälgblomma.

3