Min Biodling Campilios

Biodling är något som följt mig sedan 12-års ålder och som sedan 1987 varit mitt yrke. Intresset började egentligen redan i 8-års åldern då jag på TV såg naturprogrammet Korsnäsgården, där Nils Lindman visade biskötsel. Vid 13 år köpte jag mina två första bikupor, sommarjobbade då hos en större biodlare i trakten. På denna väg att ha bin är det fortfarande. Att leva på bin är mer en livsstil än ett arbete. Jag "skattar" mig lycklig som kan ha mitt intresse och hobby som livnäring, nu i 21 år.

Invintring i en av mina bigårdar. Fodring med 15 liters hinkar.

Värmerummet

Slunglinjen

De-boxern och avtäckaren

Transportbandet

Slungan med plats för 60 ramar.

2